Thông tin điều dưỡng

Nguyễn Thị Thanh HiềnNgày sinh: 02/10/1990
Bằng cấp y khoa:
+ Điều dưỡng Cao đẳng, Cao đẳng Y tế Thái Nguyên.
Kinh nghiệm chuyên môn:
+ 6 tháng làm việc tại Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.