Thông tin điều dưỡng

Nguyễn Thị TuyếtNgày sinh: 01/08/1988
Bằng cấp y khoa:
+ Điều dưỡng Cao đẳng, Cao đẳng Y tế Hà Nội.
Kinh nghiệm chuyên môn:
+ 01 năm làm việc tại khoa kế hoạch hóa gia đình - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
+ 03 năm làm việc tại Phòng khám đa khoa V-Hope do PGS- TS Vương Tiến Hòa phụ trách.
+ 6 tháng làm việc tại Khoa Khám chữa bệnh Theo yêu cầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.