Thông tin điều dưỡng

Phạm Thúy HươngNgày sinh: 12/01/1991
Bằng cấp y khoa:
+ Cử nhân Điều dưỡng, Đại học Điều dưỡng Nam Định.
Kinh nghiệm chuyên môn:
+ 6 tháng làm việc tại Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.