Chăm sóc bệnh nhân viêm gan

  • Điều dưỡng
  • Hướng dẫn
Nguyễn Thị Hà Thu

Ngày sinh: 14/09/1989
Bằng cấp y khoa: + Cử nhân Điều dưỡng, Đại học Y Hà Nội
+ Hoàn thành khóa học ngắn hạn về nâng cao kỹ năng chuyên môn tại Khoa cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai.
+ Hoàn thành khóa học ngắn hạn về Phục hồi chức năng do Thạc sĩ - Bác sĩ Hồng Anh (Trưởng Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Lão khoa Quốc gia) phụ trách.
+ Hoàn thành khóa học ngắn hạn về sơ cứu, cấp cứu do Mr Nguyễn Xuân Vinh – Điều dưỡng trưởng Khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức phụ trách.
+ Hoàn thành khóa học ngắn hạn về cấp cứu ngoại khoa do Tiến sỹ - Bác sĩ - Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Văn Tín - nguyên Phó viện trưởng kiêm Chủ nhiệm Khoa Chấn thương chỉnh hình chung, Viện chấn thương chỉnh hình Quân đội, Bệnh viện TW quân đội 108 phụ trách.
+ Hoàn thành Chương trình tập huấn kỹ thuật lấy máu chân không do Cử nhân Nguyễn Như Hà làm việc tại Khoa xét nghiệm, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương phụ trách.

Kinh nghiệm chuyên môn: + 3 năm làm việc tại Khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.
+ 2 tháng thực hành lâm sàng tại Khoa cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai.

Nguyễn Thị Nhung

Ngày sinh: 21/05/1989
Bằng cấp y khoa: + Cử nhân Điều Dưỡng, Đại học Y Thái Bình
+ Hoàn thành khóa học ngắn hạn về Phục hồi chức năng do Thạc sĩ - Bác sĩ Hồng Anh (Trưởng Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Lão khoa Quốc gia) phụ trách.
+ Hoàn thành khóa học ngắn hạn về sơ cứu, cấp cứu do Mr Nguyễn Xuân Vinh – Điều dưỡng trưởng Khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức phụ trách.
+ Hoàn thành khóa học ngắn hạn về cấp cứu ngoại khoa do Tiến sỹ - Bác sĩ - Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Văn Tín - nguyên Phó viện trưởng kiêm Chủ nhiệm Khoa Chấn thương chỉnh hình chung, Viện chấn thương chỉnh hình Quân đội, Bệnh viện TW quân đội 108 phụ trách.
+ Hoàn thành Chương trình tập huấn kỹ thuật lấy máu chân không do Cử nhân Nguyễn Như Hà làm việc tại Khoa xét nghiệm, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương phụ trách.

Kinh nghiệm chuyên môn: + 3 năm làm việc tại Khoa Khám Chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bùi Thị Xuân

Ngày sinh: 12/11/1988
Bằng cấp y khoa: + Điều dưỡng cao đẳng, Cao đẳng Y tế Hà Nội.
+ Hoàn thành khóa học ngắn hạn về Nâng cao kỹ năng chuyên môn tại Khoa cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai.
+ Hoàn thành khóa học ngắn hạn về Phục hồi chức năng do Thạc sĩ - Bác sĩ Hồng Anh (Trưởng Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Lão khoa Quốc gia) phụ trách.

Kinh nghiệm chuyên môn: + 6 tháng làm việc tại Khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
+ 3 năm làm việc tại Khoa Khám chữa bệnh Theo yêu cầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
+ 2 tháng thực hành lâm sàng tại Khoa cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai.

Đinh Thị Tâm

Ngày sinh: 29/12/1991
Bằng cấp y khoa: + Cử nhân Điều dưỡng, Đại học Điều dưỡng Nam Định.
Kinh nghiệm chuyên môn: + 6 tháng làm việc tại Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Hà Đức Công

Ngày sinh: 10/11/1989
Bằng cấp y khoa: + Cử nhân Điều dưỡng, Đại học Điều dưỡng Nam Định.
+ Hoàn thành khóa học ngắn hạn về Phục hồi chức năng do Thạc sĩ - Bác sĩ Hồng Anh (Trưởng Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Lão khoa Quốc gia) phụ trách.
+ Hoàn thành khóa học ngắn hạn về sơ cứu, cấp cứu do Mr Nguyễn Xuân Vinh – Điều dưỡng trưởng Khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức phụ trách.
+ Hoàn thành khóa học ngắn hạn về cấp cứu ngoại khoa do Tiến sỹ - Bác sĩ - Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Văn Tín - nguyên Phó viện trưởng kiêm Chủ nhiệm Khoa Chấn thương chỉnh hình chung, Viện chấn thương chỉnh hình Quân đội, Bệnh viện TW quân đội 108 phụ trách.
+ Hoàn thành Chương trình tập huấn kỹ thuật lấy máu chân không do Cử nhân Nguyễn Như Hà làm việc tại Khoa xét nghiệm, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương phụ trách.

Kinh nghiệm chuyên môn: + 6 tháng làm việc tại Phòng khám Siêu âm, Hà Nội.
+ 2 năm làm việc tại Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Hoàng Thị Thùy Dung

Ngày sinh: 28/12/1990
Bằng cấp y khoa: + Cử nhân Điều dưỡng, Đại học Y Thái Bình
+ Hoàn thành khóa học ngắn hạn về nâng cao kỹ năng chuyên môn tại Khoa cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai.
+ Hoàn thành khóa học ngắn hạn về Phục hồi chức năng do Thạc sĩ - Bác sĩ Hồng Anh (Trưởng Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Lão khoa Quốc gia) phụ trách.
+ Hoàn thành khóa học ngắn hạn về sơ cứu, cấp cứu do Mr Nguyễn Xuân Vinh – Điều dưỡng trưởng Khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức phụ trách.
+ Hoàn thành khóa học ngắn hạn về cấp cứu ngoại khoa do Tiến sỹ - Bác sĩ - Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Văn Tín - nguyên Phó viện trưởng kiêm Chủ nhiệm Khoa Chấn thương chỉnh hình chung, Viện chấn thương chỉnh hình Quân đội, Bệnh viện TW quân đội 108 phụ trách.
+ Hoàn thành Chương trình tập huấn kỹ thuật lấy máu chân không do Cử nhân Nguyễn Như Hà làm việc tại Khoa xét nghiệm, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương phụ trách.

Kinh nghiệm chuyên môn: + 2 năm làm việc tại Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
+ 2 tháng thực hành lâm sàng tại Khoa cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai.

Lê Thị Nguyệt

Ngày sinh: 28/07/1991
Bằng cấp y khoa: + Cử nhân điều dưỡng, Đại học Y Hà Nội.
Kinh nghiệm chuyên môn: + 6 tháng làm việc tại Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
+ 4 tháng làm việc tại Phòng khám tư nhân chuyên khoa Phụ - Sản,175 Giải Phóng.

Nguyễn Hồng Phượng

Ngày sinh: 05/02/1990
Bằng cấp y khoa: + Điều dưỡng cao đẳng, Cao Đẳng Y tế Hà Nội
+ Hoàn thành khóa học ngắn hạn về nâng cao kỹ năng chuyên môn tại Khoa cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai.
+ Hoàn thành khóa học ngắn hạn về Phục hồi chức năng do Thạc sĩ - Bác sĩ Hồng Anh (Trưởng Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Lão khoa Quốc gia) phụ trách.
+ Hoàn thành khóa học ngắn hạn về sơ cứu, cấp cứu do Mr Nguyễn Xuân Vinh – Điều dưỡng trưởng Khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức phụ trách.
+ Hoàn thành khóa học ngắn hạn về cấp cứu ngoại khoa do Tiến sỹ - Bác sĩ - Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Văn Tín - nguyên Phó viện trưởng kiêm Chủ nhiệm Khoa Chấn thương chỉnh hình chung, Viện chấn thương chỉnh hình Quân đội, Bệnh viện TW quân đội 108 phụ trách.
+ Hoàn thành Chương trình tập huấn kỹ thuật lấy máu chân không do Cử nhân Nguyễn Như Hà làm việc tại Khoa xét nghiệm, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương phụ trách.

Kinh nghiệm chuyên môn: + 3 năm làm việc tại Khoa Khám chữa bệnh Theo yêu cầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
+ 2 tháng thực hành lâm sàng tại Khoa cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai.

Nguyễn Minh Tuấn

Ngày sinh: 15/01/1992
Bằng cấp y khoa: + Cử nhân Điều dưỡng, Đại học Điều dưỡng Nam Định
Kinh nghiệm chuyên môn: + 6 tháng làm việc tại Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Nguyễn Thị Hồng Lý

Ngày sinh: 03/02/1990
Bằng cấp y khoa: + Cử nhân Điều dưỡng, Đại học Điều dưỡng Nam Định
+ Hoàn thành khóa học ngắn hạn về Phục hồi chức năng do Thạc sĩ - Bác sĩ Hồng Anh (Trưởng Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Lão khoa Quốc gia) phụ trách.
+ Hoàn thành khóa học ngắn hạn về sơ cứu, cấp cứu do Mr Nguyễn Xuân Vinh – Điều dưỡng trưởng Khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức phụ trách.
+ Hoàn thành khóa học ngắn hạn về cấp cứu ngoại khoa do Tiến sỹ - Bác sĩ - Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Văn Tín - nguyên Phó viện trưởng kiêm Chủ nhiệm Khoa Chấn thương chỉnh hình chung, Viện chấn thương chỉnh hình Quân đội, Bệnh viện TW quân đội 108 phụ trách.
+ Hoàn thành Chương trình tập huấn kỹ thuật lấy máu chân không do Cử nhân Nguyễn Như Hà làm việc tại Khoa xét nghiệm, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương phụ trách.

Kinh nghiệm chuyên môn: + 2 năm làm việc tại Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Ngày sinh: 02/10/1990
Bằng cấp y khoa: + Điều dưỡng Cao đẳng, Cao đẳng Y tế Thái Nguyên.
Kinh nghiệm chuyên môn: + 6 tháng làm việc tại Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Nguyễn Thị Thu Hường

Ngày sinh: 02/06/1991
Bằng cấp y khoa: + Cử nhân Điều dưỡng, Đại học Y Hà Nội.
Kinh nghiệm chuyên môn: + 6 tháng làm việc tại Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Nguyễn Thị Tuyết

Ngày sinh: 01/08/1988
Bằng cấp y khoa: + Điều dưỡng Cao đẳng, Cao đẳng Y tế Hà Nội.
Kinh nghiệm chuyên môn: + 01 năm làm việc tại khoa kế hoạch hóa gia đình - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
+ 03 năm làm việc tại Phòng khám đa khoa V-Hope do PGS- TS Vương Tiến Hòa phụ trách.
+ 6 tháng làm việc tại Khoa Khám chữa bệnh Theo yêu cầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Phạm Thúy Hương

Ngày sinh: 12/01/1991
Bằng cấp y khoa: + Cử nhân Điều dưỡng, Đại học Điều dưỡng Nam Định.
Kinh nghiệm chuyên môn: + 6 tháng làm việc tại Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Trần Kim Anh

Ngày sinh: 10/06/1989
Bằng cấp y khoa: + Điều dưỡng cao đẳng/ Cao đẳng Y tế Hà Nội.
+ Hoàn thành khóa học ngắn hạn về nâng cao kỹ năng chuyên môn tại Khoa cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai.
+ Hoàn thành khóa học ngắn hạn về Phục hồi chức năng do Thạc sĩ - Bác sĩ Hồng Anh (Trưởng Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Lão khoa Quốc gia) phụ trách.
+ Hoàn thành khóa học ngắn hạn về sơ cứu, cấp cứu do Mr Nguyễn Xuân Vinh – Điều dưỡng trưởng Khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức phụ trách.
+ Hoàn thành khóa học ngắn hạn về cấp cứu ngoại khoa do Tiến sỹ - Bác sĩ - Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Văn Tín - nguyên Phó viện trưởng kiêm Chủ nhiệm Khoa Chấn thương chỉnh hình chung, Viện chấn thương chỉnh hình Quân đội, Bệnh viện TW quân đội 108 phụ trách.
+ Hoàn thành Chương trình tập huấn kỹ thuật lấy máu chân không do Cử nhân Nguyễn Như Hà làm việc tại Khoa xét nghiệm, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương phụ trách.

Kinh nghiệm chuyên môn: + 6 tháng làm việc tại Phòng khám Răng - Hàm - Mặt.
+ 3 năm làm việc tại Khoa khám chữa bệnh Theo yêu cầu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
+ 2 tháng thực hành lâm sàng tại Khoa cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai.

Trần Thị Hương

Ngày sinh: 05/11/1990
Bằng cấp y khoa: + Trung cấp điều dưỡng / Trung cấp Y Dược Hà Nội
+ Hoàn thành khóa học ngắn hạn về nâng cao kỹ năng chuyên môn tại Khoa cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai.
+ Hoàn thành khóa học ngắn hạn về Phục hồi chức năng do Thạc sĩ - Bác sĩ Hồng Anh (Trưởng Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Lão khoa Quốc gia) phụ trách.
+ Hoàn thành khóa học ngắn hạn về sơ cứu, cấp cứu do Mr Nguyễn Xuân Vinh – Điều dưỡng trưởng Khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức phụ trách.
+ Hoàn thành khóa học ngắn hạn về cấp cứu ngoại khoa do Tiến sỹ - Bác sĩ - Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Văn Tín - nguyên Phó viện trưởng kiêm Chủ nhiệm Khoa Chấn thương chỉnh hình chung, Viện chấn thương chỉnh hình Quân đội, Bệnh viện TW quân đội 108 phụ trách.
+ Hoàn thành Chương trình tập huấn kỹ thuật lấy máu chân không do Cử nhân Nguyễn Như Hà làm việc tại Khoa xét nghiệm, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương phụ trách.

Kinh nghiệm chuyên môn: + 1 năm làm việc tại Phòng khám Tai - Mũi - Họng.
+ 3 năm làm việc tại Khoa Khám chữa bệnh Theo yêu cầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
+ 2 tháng thực hành lâm sàng tại Khoa cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai.

Trần Thị Thim

Ngày sinh: 19/08/1991
Bằng cấp y khoa: + Cử nhân Điều dưỡng, Đại học Điều dưỡng Nam Định.
Kinh nghiệm chuyên môn: + 6 tháng làm việc tại Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Đang cập nhật